• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  
Üyelik Girişi

Faaliyet Alanlarımız

1- İş Hukuku Uyuşmazlıkları ( Kıdem-İhbar- Fazla Mesai - Ulusal Bayram Genel Tatil  Ücret Alacakları - Ücret ve Prim Alacakları - İşe İade - İşe İade Davası sonucu kazanılan iş güvencesi tazminatları - İş Kazaları ) 
2- İcra Mevzuatı Uyuşmazlıkları 
3- Borçlar Hukukuna ilişkin Uyumazlıklar ( Menfi Tespit , İstirdat , Alacak, Tazminat , Sözleşmeler Hukuku ) 
4- Ticaret Hukukuna ilişkin Uyuşmazlıklar
5- Kooperatif Mevzuatına İlişkin Uyuşmazlıklar
6- Kira Mevzuatına İlişkin Uyuşmazlıklar ( Tahliye , kira tespit uyuşmazlıkları ) 
7- Şirketler Hukukuna İlişkin Uyuşmazlıklar
8- Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatına İlişkin Uyuşmazlıklar
9- Marka ve Patent Uyuşmazlıkları
10-Trafik ve İş Kazalarına ilişkin Uyuşmazlıklar
11-Gayrimenkul Mevzuatına ilişkin Uyuşmazlıklar ( Tapu İptal Tescili , Kat Karşılığı İnşaat sözleşmlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar) 
12-Sözleşmelerden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
13-Tüketici Mevzuatına İlişkin Uyuşmazlıklar
14-Taşıma Hukukuna İlişkin Uyuşmazlıklar
15-Mal Rejimlerine ve Mal Rejimlerinin Tasfiyesine ilişkin Uyuşmazlıklar
16-Miras Hukukuna ilişkin Uyuşmazlıklar
17-Arabuluculuk Görüşmelerine Taraf Yanında Katılma 
18-Arabulculuk Tutanaklarına Mahkemeden İcra Edilebilirlik Şerhi Alınması. 
19-Arabuluculuk Sürecinde Faydalı Olabilecek Özel Bilirkişi raporlarının tanzimi ( Her türlü İşçilik alacaklarının hesaplanması; kıdem, ihbar, fazla mesai , fazla süreli mesai, ücret, ilave tediye ücreti, yıllık izin , genel tatil , hafta tatili , işe iade davası sonucu ortaya çıkan hak ve alacakların hesabı , destekten yoksun kalma , sürekli ve geçici iş göremezlik tazminatı hesapları , denkleştirici adalet ilkesine göre hesaplamalar, inşaat , g.menkul mevzuatına ,Miras hukuku  , Kooperatif hukukuna ilişkin raporların tanzimi. )( Brüt işçilik alacaklarının netleştirilmesi , işçilik alacakları ile ilgili faiz hesaplamaları)